Copyright © 2014. All Rights Reserved. Design ticma
      Predmet: obaveštenje o pokretanju inicijative za ukidanje privrednog ribolova na rekama Republike Srbije.

Poštovane kolege,

    u skladu sa zaključcima ovogodišnje skupštine pokrećemo peticiju kojom želimo da nadležno ministarstvo upoznamo sa zahtevom ribolovaca za ukidanjem privrednog ribolova na svim rekama u Republici Srbiji. S' obzirom na značajno smanjenje ribljeg fonda tokom zadnjih 20 godina, vreme je da se isti oporavi.
    Mi, ribolovci, smo najsvesniji toga. Ova naša odluka je u skladu sa intencijama Evropske Unije i smatramo da je privredni ribolov bez ograničenja ulova ribe jedan od najvećih uzroka smanjenja ribljeg fonda.
    Potpisivanjem ove peticije zahtevamo od nadležnog ministarstva hitnu izmenu Zakona o zaštiti i održivom korišćenju  ribljeg fonda kojom bi se ukinulo postojanje privrednog ribolova na rekama Srbije.
Time bismo se pridružili većini evropskih država u kojima je ovakva mera već dugo na snazi.
    Molimo vas da ispunite donji upitnik, a RSV će ih dostaviti nadležnoj ministarki i pokrenuti dalju proceduru gašenja privrednog ribolova.

S' poštovanjem.

PREDSEDNIK IO RSV
Dušan Jovanović

www.rsv.org.rs
Poklon kalendar za 2018. godinu
poklon kalendar
Ribolovački savez Vojvodine
RSV d.o.o.
tel: 021 6411-974
rsv@rsv.org.rs
Đoke Mijatovića 16, 21000 Novi Sad, Srbija
Ispravno merenje dozvoljene lovne dužine ribe
Novo naručite dozvolu preko interneta  - klikni na dozvolu