Copyright Ó 2008 All Rights Reserved. Design ticma
Resenje o ustanovljavanju ribarskih podrucja
Pravilnik o uslovima i nacinu organizacije ribocuvarske službe i obrascu vođenja evidencije dnevnih aktivnosti ribočuvarske službe
www.rsv.org.rs
Poklon kalendar za 2018. godinu
poklon kalendar
Ribolovački savez Vojvodine
RSV d.o.o.
tel: 021 6411-974
rsv@rsv.org.rs
Đoke Mijatovića 16, 21000 Novi Sad, Srbija
NAREDBU  O MERAMA ZA OČUVANJE I ZAŠTITU RIBLJEG FONDA
Ispravno merenje dozvoljene lovne dužine ribe
Pravilnik o sadržini obrasca godišnje dozvole za privredni ribolov - primenjivaće se od 1. januara - 2016. godine
Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca evidencije ulova privrednog ribara i načinu vođenja
(primenjuje se od 1. januara 2016. godine)
Pravilnik o načinu određivanja i visini naknade štete nanete ribljem fondu

Pravilnik o obimu i sadržini programa edukacije rekreativnih ribolovaca
Pravilnik o sadrzini i nacinu vodjenja katastra ribolovnih voda
Pravilnik o obrascu službene legitimacije inspektora za zaštitu i održivo korišćenje ribljeg fonda
Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje i oduzimanje licence za ribočuvara
Pravilnik o obimu i sadržini programa edukacije rekreativnih ribolovaca
originalni dokument u pdf formatu skinite ovde
originalni dokument u pdf formatu skinite ovde
originalni dokument u pdf formatu skinite ovde
originalni dokument u pdf formatu skinite ovde
originalni dokument u pdf formatu skinite ovde
originalni dokument u pdf formatu skinite ovde
originalni dokument u pdf formatu skinite ovde
originalni dokument u pdf formatu skinite ovde
originalni dokument u pdf formatu skinite ovde
originalni dokument u pdf formatu skinite ovde
Pravilnik o vrednosti dnevne višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2018. godinu
originalni dokument u pdf formatu skinite ovde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pravilnik o vrednosti dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov
Pravilnik o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i o načinu, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov
Pravilnik  o načinu određivanja i visini naknade štete  nanete ribljem fondu
Pravilnik o službenoj odeći ribočuvara, izgledu ribočuvarske značke i  obrascu ribočuvarske legitimacije