Copyright Ó 2008 All Rights Reserved. Design ticma
       Knjiga koju možete imate u ruci, namenjena  je sticanju osnovnog znanja iz jednog lepog hobija, ribolovnog sporta. Skupština Ribolovačkog saveza Vojvodine predložila je da se napiše ova knjiga kako bi se uobličio program po kome će se predavati u školama ribolova širom Vojvodine, koje organizuju udruženja sportskih ribolovaca. Kako je intencija u svim sportovima, pa i u našem, da se mladi što više uključe u najzdraviji oblik društvenih aktivnosti, sport, potrebno ih  je prethodno edukovati i pružiti im mogućnosti da ga zavole. Sportski ribolov je najmasovniji sport na svetu računajući i njegov rekreativni karakter. Za  njega nisu potrebne nikakve fizičke predispozicije niti velika materijalna sredstva da bismo počeli da se bavimo ovom prastarom veštinom lova. Iz rekreativne varijante vremenom se stvorio i takmičarski oblik kao nadgradnja, ali i za njega je neophodno imati osnovna predznanja o samim tehnikama ribolova.
       Upravo sa tim ciljem je i napisana ova knjiga. Sažet pristup raznim temama iz sportskog ribolova upoznaće vas sa osnovnim znanjima i tehnikama koje se koriste u ribolovu.
       Bavljenje ovim sportom otkriće vam još mnogo specifičnosti iz oblasti koje će vas najviše zainteresovati. Drugim rečima, važno je da savladate šest osnovnih vrsta čvorova koji se koriste u ribolovnim sistemima, a kasnije ćete saznati da postoji  više desetina vrsta čvorova od kojih ćete, možda, izabrati neke druge koji će vam se više  dopasti. U  ribolovu se često ne mogu utvrditi apsolutna pravila, pa su zato, vrlo često korišćene reči, najčešće, obično, trebalo bi ... koje vam samo sugerišu najuobičajenija pravila. U  Vojvodini, predavanja u udruženjima sportskih ribolovaca drže iskusni  ribolovci  koji  su u stanju da svoje znanje prenesu mladim ribolovcima. Do sada je to znanje predavano bez posebnog redosleda, generalno gledajući teritoriju Vojvodine. Ovom knjigom znanje i teme su sistematizovane ali je ipak ostavljena mogućnost  predavaču da odredi broj časova kroz koje će predavati teme obrađene u "Školi ribolova". Neophodno  je da se predavač upozna sa sadržajem knjige  pre početka predavanja  i za svaki predviđeni čas napravi pripremu predavanja. U knjizi postoje podaci koje nije neophodno predavati na časovima (nazivi riba na stranim jezicima, mape ..) ali je  korisno znati da se i takvi podaci mogu naći u knjizi ukoliko vam nekada zatrebaju. Knjigu prate i didaktička sredstva u obliku plakata koja će pomoći da deca steknu vizuelni utisak o predmetima i pojmovima o kojima  predavač govori. Na  pojedinim časovima potrebno je koristiti više plakata kako bi smo detaljnije objasnili temu koju obrađujemo.
ŠKOLA RIBOLOVA
Po upoznavanju sa sadržajem knjige trebalo bi da steknete osnovno znanje iz sportskog ribolova kako biste mogli da sami odaberete u prodavnici ribolovni pribor, mamce i ostalu  opremu  pecaroša i da upecate svoju  prvu  ribu ili da  proširite svoje do sada stečeno znanje. Svakako,  kada  ste u prilici, koristite znanje iskusnijeg kolege. Samo redovnim upražnjavanjem ovog divnog sporta nadogradićete već stečeno znanje i postaćete uspešan ribolovac.
       SADRŽAJ knjige
Ribe vojvođanskih voda
Podela ribljih vrsta ..................................................................................      ...     3 Grabljivice ...............................................................................................      .. 4 - 6 Biljojedi  i zaštićene retke vrste ...............................................................      ..     7 Svaštojedi  ..............................................................................................        8 - 11         Ribolovne vode Vojvodine
Podela na ribarska područja  ..................................................................       ...   12 Bačka, Dunav1, 2 Tisa 1,2  ….................................................................      ...    13 Banat, Dunav 2, 3  Tisa 1,2  ...................................................................      ...    14 Srem, Dunav 2,3  Sava 1,2  ....................................................................      ...    15  Udruženje sportskih ribolovaca ...............................................................      16 - 17   Pravila ponašanja u sportskom ribolovu.................................................      18 - 19         Ribolovački pribor i oprema
Štapovi  ...................................................................................................      20 - 21 Mašinice  .................................................................................................      22 - 23 Udice i plovci  ..........................................................................................      ...    24 Olova i sajlice  ........................................................................................       ...    25 Najloni  ....................................................................................................       ...    26 Dodatna oprema  ...................................................................................      27 - 29           Montaža pribora i plasiranje mamaca                                                             Plovak  ...................................................................................................       ...    30 Dubinka  .................................................................................................       ...    31   Mamci i priprema hrane za ribu..............................................................       32 - 33  Ribolov varalicom - varaličarenje
Vrste riba i osnovne tehnike  ..................................................................       34 - 35 Podela varalica po tipskim grupama  .....................................................       36 - 37  Takmičarski ribolov
Takmičarski ribolov udicom i plovkom  ..................................................       38 - 40 Šaranski takmičarski ribolov  .................................................................       41 - 43   Upravljanje ribolovnim vodama i ribočuvarska služba............................       ...    44   Završna reč i saveti predavača...............................................................       ...    45    Test znanja.............................................................................................       46 - 47

autor knjige
Dušan Jovanović
RECENZIJA
Knjiga "Škola ribolova" autora Dušana Jovanovića je napisana visoko stručnim i veoma razumljivim  jezikom, a predstavlja sveobuhvatni vodič sa širokim aspektima i mogućnostima  sportskog ribolova u vodama Vojvodine. Sadrži osnovne podele i izvanredno  kvalitetne  fotografske  snimke glavnih  vrsta  sa  naučnim i stručnim  nazivima  na srpskom, mađarskom i svetskim  jezicima (engleski,  francuski  i  nemački)  uz  podatke  vezane  za  pribor  odnosno  tehnike ribolova, tip i vrstu mamaca, minimalno  dozvoljenu lovnu  dužinu  i  lovostaj  za vreme  mresta. Takođe  sadrži  detaljan  prikaz  svih  ribolovnih  voda t.j. ribarskih  područja u Vojvodini sa posebnim  isticanjem  najatraktivnijih   revira   u  Bačkoj,  Banatu  i  Sremu.  Posebno  značajna  poglavlja   predstavljaju  programi  rada  i  aktivnosti  udruženja  sportskih  ribolovaca  sa  aspekta  op{te  edukacije,  ekološkog   obrazovanja,  zaštite  ribolovnih voda i ribljeg  fonda, unapređenja  ribolovnog  turizma  i razvoja sportskog ribolova. U tom  smislu detaljno su razrađena  osnovna  i moralna pravila ponašanja u sportskom  ribolovu.                 
Knjiga  poseduje  i detaljan  prikaz  osnovnog i  dodatnog ribolovačkog  pribora i opreme, njihovu  montažu,  izbor i korišćenje  mamaca, primame i hrane  za ribe. U posebnim  poglavljima  je  naročito  obrađen  takmičarski  ribolov sa  osnovnim  pravilima, zahtevanim priborom i opremom. Na kraju, ali ne  po  značaju, prikazan  je  sistem  upravljanja  ribolovnim  vodama i  princip funkcionisanja ribočuvarske službe.                
Sadržaj knjige posebno  obogaćuju  test pitanja (sa odgovorima) iz četiri  oblasti (poznavanje riba, pravila ponašanja u sportsko-rekreativnom ribolovu,  ribolovački  pribor  i oprema,  zaštita  ribolovnih voda), što  zajedno  sa  5  plakata  (postera),  na  kojima  su  ilustrovane  pojedine  teme,  predstavlja kvalitetno  obrazovno  sredstvo  koje će se koristiti u školama ribolova koje se održavaju u udruženjima sportskih ribolovaca. 

Prof.dr Stevan Maletin
Departman za stočarstvo
Poljoprivredni fakultet Novi Sad

Udruženja koja održavaju školu ribolova po programu knjige biće u mogućnosti da za svoje polaznike po završetku škole dobiju diplomu kao i štap za sportski ribolov sa kompletnom opremom.

Knjiga se može naručiti u RSV po ceni od 500 dinara.
www.rsv.org.rs
Poklon kalendar za 2018. godinu
poklon kalendar
Ribolovački savez Vojvodine
RSV d.o.o.
tel: 021 6411-974
rsv@rsv.org.rs
Đoke Mijatovića 16, 21000 Novi Sad, Srbija
Ispravno merenje dozvoljene lovne dužine ribe